VDHC’s maandelijkse lunchsessie deel 1: waarin onderscheidt VDHC Werkadvies zich?

Lunchsessie

Nu we weer wat meer samen kunnen komen, vinden wij het fijn om ‘live’ met elkaar in contact te zijn middels een gezellige maandelijkse lunchsessie.

Tijdens de lunchsessies brengen onze medewerkers om de beurt een thema of bijvoorbeeld een vraag in, wat te maken heeft met ons werkveld. Het uiteindelijke doel hiervan is kwaliteitsbevordering van ons als bedrijf en onze dienstverlening.

Het thema van vandaag was ‘Wie zijn wij als bedrijf?’. Vorig jaar hebben wij samen met R&Z content makers een canvas model gemaakt van ons bedrijf. Wie zijn wij en wat onderscheidt ons van de rest? Hoe willen wij onszelf zien? Vandaag zijn wij begonnen met dit scherp te stellen: herkennen wij onszelf (nog) in het canvasmodel?

 

Een deel van de conclusies uit het content canvas:

VDHC Werkadvies® onderscheidt zich van andere dienstverleners in het werkveld door meer te bieden dan arbeidsdeskundig onderzoek alleen. Het team gaat altijd voor een integrale oplossing, waarbij het op basis van zorgvuldig afgewogen belangen kijkt hoe een zieke medewerker op duurzame wijze weer tot passend werk kan komen.

VDHC Werkadvies® stelt zich op als een deskundige verbinder die het beste met iedereen voor heeft en partijen samenbrengt. Het karakter van het bedrijf sluit daarom het best aan bij een combinatie van twee archetypen:

  • De Wijze: ‘wij weten precies wat wij doen en zijn ervan overtuigd dat deze oplossing het meest passend is’, en;
  • De Bondgenoot: ‘Wij willen samen met alle betrokkenen, op een gelijkwaardige manier, gewoon tot een mooie oplossing komen’.

 

Vroegtijdige inzet van het arbeidsdeskundig onderzoek

Waar vandaag vooral over gesproken is, zijn de kenmerken van VDHC Werkadvies. Hierin kwam de inzet van het arbeidsdeskundig onderzoek in een vroegtijdig stadium ter sprake. Dit is iets waar wij meer aandacht aan willen besteden. Wij zijn van mening dat het soms heel helpend kan zijn om al voor het einde van het eerste ziektejaar een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) op te laten stellen en een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. Hierdoor kan in sommige gevallen eerder een helder beeld van de situatie geschetst worden en kunnen indien nodig/mogelijk al interventies ingezet worden. Ook kan het de medewerker meer duidelijkheid en regie geven over het hoe en wat van ziek zijn en re-integratie en zijn of haar proces t.a.v. re-integratie. Dit is iets wat wij de komende tijd in contact met opdrachtgevers ook vaker zullen aankaarten. Waar men er voor open staat zullen wij dit ook oppakken.

Op dit onderwerp komen wij zeker nog terug! Mocht u hier al vragen over of interesse in hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met administratie@vdhcwerkadvies.nl.

Terugblik op ons jubileumjaar

Het afgelopen jaar bestond ons bedrijf 15 jaar! Een mooie mijlpaal, die wij niet in stilte voorbij hebben laten gaan. Hierbij blikken wij terug op ons jubileumjaar en..

Fijne feestdagen!

Het team van VDHC Werkadvies wenst je fijne feestdagen!   Bedankt voor de mooie samenwerkingen, in welke vorm dan ook. Wij zijn dankbaar voor iedereen die ons wist..

Bert is geslaagd!

Onze collega Bert Pols is geslaagd voor de opleiding tot arbeidsdeskundige. Wij willen hem feliciteren met deze mooie ontwikkeling in zijn loopbaan! Een arbeidsdeskundige onderzoekt het verloop van..