Ziekteverzuim: hoe ga je er mee om?

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim, iedereen weet waarschijnlijk wel wat het betekent. Het gaat dan om een werknemer die niet op het werk verschijnt vanwege ziekte. Maar wist je dat er verschillende soorten verzuim zijn? En weet jij als werkgever hoe je er mee om moet gaan en hoe je het kan voorkomen of beperken?

Soorten ziekteverzuim

Ziek is ziek? Zo simpel is het niet, er zijn verschillende soorten verzuim. Het is goed om je er bewust van te zijn waar je mee te maken kan hebben bij een zieke werknemer en hoe hier mee om te gaan.

 • Kortdurend verzuim: Dit zijn ziekmeldingen van maximaal 10 dagen. Vaak gaat het om griep, verkoudheid of andere acute klachten.
 • Langdurend verzuim: Dit betreft een ziekmelding van langer dan 10 dagen. Dit kan komen door chronische aandoeningen, psychische klachten of een operatie.
 • Frequent verzuim: Dit zijn werknemers die zich vaker dan gemiddeld ziekmelden, ook al zijn de periodes kort.

Wet verbetering poortwachter

Wanneer je een zieke werknemer hebt, heb je te maken met de Wet verbetering poortwachter. Hoe zit het ook alweer?

 • Binnen 1 week vanaf de eerste ziekmelding moet er een melding gedaan worden bij de bedrijfsarts.
 • Op het moment dat er lang verzuim dreigt, moet er een verzuimdossier bijgehouden worden. Hierin leg je tijdens de periode van ziekte vast wat jij en je werknemer aan re-integratie doen.
 • Binnen zes weken na de eerste ziekmelding laat je de bedrijfsarts een probleemanalyse maken.
 • Binnen acht weken na de eerste ziekmelding ben je verplicht om samen met je zieke medewerker een plan voor re-integratie te maken.
 • Je bent verplicht om minimaal elke zes weken bij je medewerker te vragen hoe het met de re-integratie gaat.

Gevolgen van ziekteverzuim

Verzuim kent meerdere gevolgen, voor zowel werkgever als werknemer.

 • Voor de werkgever: Verlies van productie, extra kosten voor vervanging, hoge kosten bij langdurig verzuim.
 • Voor de werknemer: Inkomensverlies, stress, frustratie, sociale isolatie en in het ergste geval langdurige uitval en zelfs kans op baanverlies.

Voorkomen en beperken

Gelukkig is er veel te doen om ziekteverzuim te voorkomen en te beperken.

 • Investeer in een gezonde werkomgeving: Goede ergonomische werkplekken, gezonde voeding, voldoende pauzes, stressmanagement.
 • Goede arbeidsvoorwaarden: Een passend salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden zoals verlofregelingen en opleidingsmogelijkheden.
 • Een goed verzuimbeleid: Duidelijke afspraken en communicatie over ziekmelden, re-integratie en begeleiding van zieke werknemers.
 • Betrokkenheid van de werkgever: Laat merken dat je de gezondheid en het welzijn van je werknemers waardeert. Maak een open en laagdrempelige sfeer waarin werknemers zich gerust ziek kunnen melden.

Wat te doen bij ziekteverzuim?

Kan je medewerker langere tijd niet werken of is er sprake van frequent verzuim? Dan is het belangrijk dat je samen in actie komt. Verzuim is een complex probleem, maar door samen te werken kunnen we het aanpakken. Hierbij hoef je niet te wachten tot het einde van het eerste ziektejaar, ook voor die tijd kan er al veel gedaan worden! Wat dacht je bijvoorbeeld van het vervroegd inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek?

Wil je weten wat wij hierin zouden kunnen betekenen? Laat het ons gerust weten!

Bereikbaarheid zomervakantie 2024

Ook voor onze medewerkers is de vakantieperiode aangebroken. Wij zorgen ervoor dat wij gewoon bereikbaar blijven in de vakantieperiode voor al jullie vragen. Wij hopen op jullie begrip..