Onze visie op Duurzame Inzetbaarheid

Het is de week van de Duurzame Inzetbaarheid. Ook wij als VDHC Werkadvies doen daar dit jaar voor het eerst aan mee. Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik om onze visie op duurzame inzetbaarheid te tonen en wat wij hierin voor zowel werkgevers als werknemers kunnen betekenen. Komende week kunnen jullie dagelijks van ons een post verwachten op onze website en Linkedin.

In het kort, wie is VDHC Werkadvies?

VDHC Werkadvies staat voor maatwerkadvies ter verhoging van het werkvermogen en werkrendement van mens en organisatie.

Wij zijn een enthousiaste groep  betrokken professionals, met ieder een eigen specialisatie en aandachtsgebied. We werken voornamelijk met arbeidsdeskundigen en sinds kort hebben wij twee adviseurs Duurzame Inzetbaarheid, die tevens een arbeidsdeskundige achtergrond hebben.

Wat is onze visie op duurzame inzetbaarheid?

Niets blijft hetzelfde en juist in werk volgen veranderingen elkaar in rap tempo op. Niet alleen omdat veranderingen nodig zijn om aangesloten te blijven op de markt, maar ook technologische ontwikkelingen en daarmee samenhangende veranderende inzichten vragen om voortdurende aanpassing. Van medewerkers wordt verwacht (gevraagd maar ook ongevraagd)  dat ze hierin meebewegen. Dat doet een groot beroep op het aanpassingsvermogen en ontwikkelingsvermogen van hen. Maar ook van werkgevers wordt verwacht dat ze hierop alert en adequaat en met goed werkgeverschap reageren. VDHC Werkadvies wil werkgevers en werknemers adviseren en ondersteuning bieden om hiermee om te gaan en ze in staat stellen te anticiperen op deze veranderende omstandigheden.

Binnen het kader van duurzame inzetbaarheid is ons doel om werkgevers en werknemers mee te nemen in het proces gericht op het ontwikkelen van werkrendement, waarbij werkgevers en werknemers beiden verantwoordelijk zijn voor het optimaliseren van inzetbaarheid in werk. Dit kan zowel bij de eigen werkgever zijn als bij een toekomstige werkgever. Duurzaam inzetbaar betekent naar ons idee dat medewerkers over perspectieven, middelen en condities beschikken om gezond en met behoud van welzijn te kunnen blijven werken.

Neem van ons aan, organisaties helpen bij inzetbaarheidsvraagstukken en werknemers hierin ook begeleiden is geen verzorgde reis, het is een trektocht. Wij zijn graag uw gids in deze trektocht.

Bereikbaarheid zomervakantie 2024

Ook voor onze medewerkers is de vakantieperiode aangebroken. Wij zorgen ervoor dat wij gewoon bereikbaar blijven in de vakantieperiode voor al jullie vragen. Wij hopen op jullie begrip..