Er wordt bij re-integratie en verzuimbegeleiding veel van werkgever en werknemer veel verwacht, in de complexe wereld van sociale wet- en regelgeving.  Wij kunnen u met onze arbeidsdeskundige expertise hierbij zeker van dienst zijn.

Over ons

Bekijk hier ons team, waarmee wij samen als VDHC eraan werken om al onze én uw ambities waar te maken.

Stel uw vraag aan VDHC

Eindelijk weer aan het werk

Langdurige ziekte van een werknemer is voor zowel de werkgever als voor de desbetreffende persoon vervelend. Afhankelijk van de aard van de ziekte kan een werknemer in veel gevallen nog voldoende betekenen of zijn er mogelijkheden in ander werk. Dit kan inhouden dat er een spoor 2 traject ingezet dient te worden dat zich richt op het zoeken naar passend werk bij een andere werkgever.

Onze werkwijze

  • Inzet door geregistreerde arbeidsdeskundigen is de basis van de dienstverlening.
  • Een vast aanspreekpunt binnen de begeleiding voor werkgever en werknemer.
  • Periodieke voortgangsrapportages per 2-3 maanden aangaande het traject
  • Zorgdragen voor optimaal houden van het re-integratiedossier, conform de eisen van UWV en wetgeving