Duurzame inzetbaarheid

Grip krijgen op verzuim start met aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Toch zien veel werkgevers duurzame inzetbaarheid nog als een ongrijpbaar thema, want hoe organiseer je het? Waar moet je beginnen?
Stel je vraag aan VDHC

Breed begrip

Duurzame inzetbaarheid is een heel breed begrip dat veel factoren binnen de organisatie beïnvloedt en tegelijkertijd door veel factoren beïnvloedt wordt. Hoe meer zicht de werkgever heeft op al deze zaken, des te beter hij grip krijgt op het omlaag brengen van het verzuim. Hoe is het bijvoorbeeld in jouw organisatie met de volgende zaken gesteld?

  • Werkvermogen werknemers (krachten en bekwaamheden, ruimte voor ontwikkeling, de inrichting van de HR-cyclus)
  • Vitaliteit werknemers (fysiek, mentaal, emotioneel, zingeving)
  • De organisatie (missie & visie, vormgeven aan verandering, leiderschapsstructuur, communicatie)
  • Het werk (functiegebouw, arbeidsomstandigheden, werkbelasting, werkprocessen en werkinhoud)
Waarom aandacht voor duurzame inzetbaarheid?

Werkgevers die structureel aandacht hebben voor duurzame inzetbaarheid presteren beter. Investeren in de gezondheid, vitaliteit en betrokkenheid van werknemers zorgt voor meer productiviteit, meer werkplezier en minder ziekteverzuim. Dat is fijn voor zowel de werkgever als de werknemer. Investeren in duurzame inzetbaarheid levert ook financiële voordelen voor werkgevers op. Die voordelen zijn niet direct zichtbaar of meetbaar, maar hebben vooral op de lange termijn effect. Met een uiteindelijke verlaging van het verzuimcijfer bespaart een werkgever namelijk veel kosten.

Wat kan VDHC Werkadvies betekenen?

VDHC Werkadvies kan op verschillende manieren organisaties ondersteunen bij het in gang zetten van duurzame inzetbaarheid.

  • Dat begint al bij het vaststellen van de behoefte aan een interventie of oplossing. Wat is er aan de hand en wat is er nodig om tot een goed antwoord op de vraagstelling te komen?
  • We stellen samen met de werkgever vast om welke van de beschreven factoren het gaat: werkvermogen, vitaliteit, organisatie of werk.
  • Vervolgens bekijken we welke verandering gewenst is. Wij kunnen bijvoorbeeld meehelpen de kernwaarden van een organisatie vast te stellen en deze te beschrijven.
  • We kunnen een analyse van het functiegebouw maken, per functie benoemen wat de succesfactoren en benodigde competenties zijn en deze verbinden met de missie, visie en kernwaarden van de organisatie. We kunnen de werkbelasting per functie vaststellen of samen met je nagaan of de RI&E nog actueel is.
  • Ook mogen wij als aangeslotene bij RADI Beroepsfederatie werken met de Duurzame Inzetbaarheidsindex (DIX), een wetenschappelijk instrument van TNO om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te meten.