Er wordt bij re-integratie en verzuimbegeleiding veel van werkgevers verwacht in de complexe wereld van sociale wet- en regelgeving. Wij kunnen werkgevers met onze arbeidsdeskundige expertise hierbij van dienst zijn.

Over ons

Bekijk hier ons team, waarmee wij samen als VDHC eraan werken om al onze én uw ambities waar te maken.
Stel uw vraag aan VDHC

Arbeidsdeskundig
advies op maat

Langdurige ziekte van een werknemer is voor zowel de werkgever als voor de desbetreffende persoon erg vervelend. Afhankelijk van de aard van de ziekte kan een werknemer in veel gevallen nog voldoende betekenen of zijn er mogelijkheden in ander werk. Een arbeidsdeskundig onderzoek verschaft hierover helderheid.

Een arbeidsdeskundige onderzoekt het verloop van de verzuimperiode, brengt in kaart wat de desbetreffende werknemer nog wel kan en wat reële verwachtingen zijn. Ook wordt de situatie getoetst aan de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Dit betekent dat wij nagaan  of zowel de werknemer als de werkgever zich voldoende hebben ingespannen voor re-integratie, of alle kansen en mogelijkheden benut zijn en of er voldoende is gedaan binnen het re-integratietraject.