Re-integratie tweede spoor

Het ziet er naar uit dat je werknemer mogelijk niet kan terugkeren in een functie binnen de eigen organisatie of in een andere functie binnen jouw organisatie. Soms liggen de mogelijkheden bij een andere werkgever, dan spreken we van re-integratie tweede spoor. VDHC Werkadvies ondersteunt werkgevers en werknemers bij het verkennen van deze optie.

Over ons

Bekijk hier ons team, waarmee wij samen als VDHC eraan werken om al onze én uw ambities waar te maken.

Stel uw vraag aan VDHC

Hoe kunnen wij helpen?

Wij kunnen werkgevers helpen door langdurig zieke werknemers te begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe werkgever. Zo krijgen werkgever en werknemer weer perspectief. Afhankelijk van de situatie, kunnen we het volgende voor je betekenen:

 1. Intake

We doen een uitgebreide intake met de langdurig zieke werknemer waarin we kijken naar de mogelijkheden van re-integratie tweede spoor. Op basis van dit gesprek krijgen de werkgever en werknemer allebei een intakerapportage met een bijbehorend advies.

 1. Beroepenoriëntatie en vaststellen passende functies

We toetsen de belastbaarheid van de langdurig zieke werknemer. Hierin verkennen we wat de werknemer aankan, wat de competenties zijn en waar de interesses liggen. Met dit uitgangspunt brengen we passende functies voor de werknemer in kaart waar hij of zij op kan solliciteren. Dit noemen we het zoekprofiel. We baseren ons advies op gemiddeld twee tot drie gesprekken.

 1. Verbeteren van de sollicitatievaardigheden

We gaan samen met de werknemer aan de slag met het opstellen van een cv en het schrijven van een goede sollicitatiebrief. We besteden aandacht aan het LinkedIn profiel en bereiden sollicitatiegesprekken met de werknemer voor.

 1. Coaching

Re-integratie tweede spoor doe je niet zo maar even. Daarom staan wij met raad en daad terzijde. We hebben op verschillende manieren contact. Zo hebben we regelmatig gesprekken met de werknemer en nemen wij contact op met de werkgever indien dat nodig is. Wij zijn ook altijd bereikbaar voor vragen buiten de gebruikelijke contactmomenten.

 1. Sollicitatieactiviteiten / netwerken / searchen

Solliciteren kan best lastig zijn. Wij houden daarom een vinger aan de pols en geven de werknemer feedback in onze coaching gesprekken. Ook zoeken we samen met de werknemer actief naar passende vacatures en kijken we naar mogelijkheden binnen ons eigen netwerk of binnen het netwerk van de werknemer. Als er een mogelijke werkgever wordt gevonden, bespreken we met de werknemer hoe we de werkgever gaan benaderen om te vragen naar de mogelijkheden.

 1. Plaatsing ondersteuning / nazorg

Het vinden van werk elders is iets wat zorgvuldig moet gebeuren. Daarom zoeken wij volop met de werknemer mee naar een baan of werkervaringsplek, helpen we bij de plaatsing en zorgen we er op die manier voor dat er sprake is van een duurzame werkinpassing. Zo kun je als werkgever met een gerust hart afscheid nemen van je werknemer.

Hoe werken we?

VDHC hecht veel waarde aan een zorgvuldige werkwijze. Daarom werken we als volgt:

 • Een geregistreerd arbeidsdeskundige/senior arbeidsconsulent verzorgt de begeleiding.
 • Wij zorgen ervoor dat werknemer en werkgever één vast aanspreekpunt hebben binnen ons team.
 • Iedere drie maanden maken we een voortgangsrapportage van het traject.
 • We zorgen ervoor dat het re-integratiedossier steeds up-to-date is en voldoet aan de eisen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en die van het UWV.
 • Een keer per drie à vier weken is er persoonlijk contact met de werknemer.
 • We hebben ook regelmatig contact met de werkgever.
 • Als het nodig is hebben we overleg met de bedrijfsarts.