Positieve Gezondheid op de werkvloer

Positieve Gezondheid op de werkvloer

Dit blog is geschreven door Charlotte. Charlotte vormt samen met Elbert de directie van VDHC Werkadvies. Ze is Register Arbeidsdeskundige en Adviseur Duurzame Inzetbaarheid.

Naar aanleiding van ons blog over de kracht van Positieve Gezondheid, schreef onze collega Charlotte een vervolg: Positieve Gezondheid op de werkvloer. Want hoe pas je deze theorie nou toe in de praktijk? Wat kan Positieve Gezondheid bijdragen op de werkvloer?

Tijdens onze klantendag (november 2023) heeft Machteld Huber ons meegenomen in haar visie op Positieve Gezondheid. Wat was ook alweer de kern van het gedachtegoed? Ik neem je nog even kort mee terug naar de uitleg uit ons blog ‘De kracht van Positieve Gezondheid’.

Wat is Positieve Gezondheid?

Mensen zijn niet hun aandoening, toch ligt hier vaak de focus op. In het gedachtegoed Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op de mens zelf: op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid vindt zijn uitwerking in 6 dimensies (spinnenweb), namelijk:

 • Lichaamsfuncties
 • Mentaal welbevinden
 • Zingeving
 • Kwaliteit van leven
 • Meedoen
 • Dagelijks functioneren

Deze brede benadering helpt mensen om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Dit is ook toepasbaar op de werkvloer.

Wat kan Positieve Gezondheid bijdragen op de werkvloer?

Vanuit de theorie van Positieve Gezondheid kan je een medewerker/je medewerkers uitnodigen om de vragenlijst in te vullen over ‘Mijn Positieve Gezondheid’. Deze vind je hier.

Vervolgens kan je aan de hand van de uitkomsten hiervan het gesprek aangaan met je medewerker. Dit zorgt ervoor dat je als werkgever (dat kan een leidinggevende of iemand anders binnen – of buiten – de organisatie zijn) met de medewerker ‘het andere gesprek’ gaat voeren. Door verder te kijken dan het werk alleen, zie je de mens achter je medewerker. Het andere gesprek kenmerkt zich doordat je contact maakt, aandachtig luistert en de ander op deze manier zoveel mogelijk helpt om zijn eigen oplossingen te vinden. Voorbeelden van gespreksonderwerpen voor het andere gesprek:

 • Wat vindt de medewerker écht belangrijk in het werk/ dagelijks leven?
 • Wat zou de medewerker willen veranderen?
 • Waar wordt de medewerker blij van?

Door dit andere gesprek te voeren, krijg je als werkgever meer inzicht in het volgende:

 • Het helpt te kijken naar de kwaliteiten en sterke kanten van de medewerker. Door dit te bespreken en hier mogelijk in te faciliteren, draagt dit bij aan het werkplezier en de duurzame inzetbaarheid van je medewerker. Denk hierbij aan verandering van taken, interne mobiliteit of een loopbaan-APK.
 • Het voorkomt dat gesprekken met medewerkers voornamelijk gaan over wat beter moet en over de doelen die gehaald moeten worden. Doordat het gesprek een andere insteek heeft, wordt het potentieel van medewerkers voor de organisatie zichtbaar en ontstaat er een gelijkwaardig gesprek.
 • Medewerkers ervaren op deze manier dat hun werkgever ook oog heeft voor hun gezondheid en hen als ‘mens’ ziet.

Door oprechte aandacht te schenken aan de medewerker, helpt dit om hem te laten floreren. Wees je er van bewust dit niet op een betuttelende toon te doen.

Zingeving in het werk

Positieve Gezondheid helpt om te kijken naar ‘zingeving’. Zingeving in het werk kan betekenen dat medewerkers een gevoel van voldoening, betekenis en motivatie ervaren in hun werkzaamheden.  Dit bevordert de gezondheid!

Positieve Gezondheid en omgevingsfactoren

Je kan Positieve Gezondheid niet los zien van de factoren in de omgeving, zoals de organisatiecultuur, de faciliteiten die een werkgever biedt en de maatschappelijke omstandigheden. Die kunnen allemaal invloed hebben op hoe een werknemer zich voelt en in hoeverre het lukt om de eigen regie te voeren.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over bovenstaand onderwerp en wat wij hierin voor jou kunnen betekenen? Mail dan naar administratie@vdhcwerkadvies.nl, wij zorgen dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Bevlogen of burn-out?

Wat is het moment waarop bevlogenheid omslaat in een burn-out? Tijdens onze klantendag eind 2023 spraken onze collega’s Anton en Tedske over burn-out. Hoe ontstaat het, wat zijn..

Bijna vakantie (stress)!

Ken je dat? Die ‘oeps over een week heb ik al vakantie’ stress? Het gevoel dat je nog zoveel werk moet afronden voor je vakantie, terwijl je minder..

Werkstress, voorkom ziekte!

Het is donderdag, morgen is mijn wekelijkse parttime vrije dag, maar opeens stroomt het werk binnen. Diverse verzoeken om een curriculum vitae en brief te bekijken, een vraag..

Diagnose: WIA-uitkering

Het tot een (WIA) uitkering veroordeeld zijn kan nogal wat impact hebben. Dat weet ik zelf maar al te goed, aangezien ik ook deze ‘diagnose’ heb gekregen. Graag..