Werkervaringsplek

Langdurig ziek zijn kan zorgen voor een gebrek aan structuur. Je komt steeds verder van je oude werkritme af te staan. Dat kan lastig zijn als je straks weer gaat re-integreren. Een werkervaringsplek kan een oplossing bieden. Het doel van een werkervaringsplek is om mensen die langdurig ziek zijn te activeren richting het arbeidsproces door ervaring op te doen bij een nieuwe werkgever. VDHC verbindt werknemers en werkgevers met elkaar om een geslaagde werkervaringsplek te creëren.

Over ons

Bekijk hier ons team, waarmee wij samen als VDHC eraan werken om al onze én uw ambities waar te maken.
Stel uw vraag aan VDHC

Wat is een werkervaringsplek?

Met een werkervaringsplek doe je praktijkervaring op bij een nieuwe werkgever tijdens je tweede spoortraject. Het gaat vaak om een periode van twee maanden waarin je tijdelijk meedraait op een nieuwe plek. In deze periode kom je geleidelijk weer in een werkritme, maar krijg je ook de kans om te ontdekken welk werk bij jou past. Een werkervaringsplek is een toegankelijke manier om een werkritme op te bouwen, maar ook om te ontdekken welke werkzaamheden bij jou passen.

Hoe ziet het proces er uit?

Samen met jouw huidige werkgever en de werkgever van de werkervaringsplek maak je afspraken. Hierin krijg je ondersteuning van jouw begeleider bij VDHC Werkadvies. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een werkervaringsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van de werknemers, de huidige werkgever en de nieuwe werkgever beschreven. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter blijft jouw huidige werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Aan het einde van je werkervaringsplek kan de nieuwe werkgever je een detacheringsovereenkomst aanbieden. Bij een positief vervolg zet de nieuwe werkgever de werkervaringsovereenkomst dan om in een detacheringsovereenkomst.

Wie betaalt mijn salaris?

Net als bij een werkervaringsplek blijft jouw huidige werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Pas wanneer je eventueel in dienst zal komen bij een nieuwe werkgever stopt de loondoorbetaling van je huidige werkgever. Tijdens het hele proces blijven wij jouw re-integratie volgen en onderhouden wij het contact met jouw huidige werkgever en de werkervaringsplekverlener.

Wat zijn de voordelen van een werkervaringsplek?

De voordelen voor werknemers:

  1. Je krijgt de mogelijkheid om laagdrempelig aan de slag te gaan bij een nieuwe werkgever en nieuwe werkzaamheden te ontdekken.
  2. Je krijgt structuur in je week en doet arbeidsritme op. Zo is de opstap naar re-integratie straks minder groot.
  3. Samen met je nieuwe en oude werkgevers bepaal je hoe veel uren je gaat werken. Er is ook ruimte om het aantal uren per week geleidelijk op te bouwen.
  4. Je behoud je contract en salaris bij je huidige werkgever . Dit salaris is conform de loondoorbetaling tijdens je ziekte.

De voordelen voor werkgevers:

  1. De nieuwe werkgever hoeft de eerste twee maanden nog geen salaris te betalen en hoeft de werknemer niet direct een contract aan te bieden.
  2. Als de nieuwe werkgever jou na het einde van jouw ziekteperiode en de WIA-keuring in dienst neemt biedt dat hem of haar mogelijk financiële voordelen. Via deze link vind je meer informatie over deze financiële voordelen.
  3. Het is voor de nieuwe werkgever een mooie kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de nieuwe medewerker en diens kwaliteiten.