Dit doet een arbeidsdeskundige

Als je langdurig ziek bent, kan je werkgever een arbeidsdeskundige inschakelen. Dit is vaak op advies van een bedrijfsarts en ongeveer na 42 weken van het ziek zijn. Een arbeidsdeskundige is een expert op het gebied van het ontwikkelen van werkvermogen en (duurzame) inzetbaarheid. Onze experts onderzoeken samen met jou en je werkgever de mogelijkheden om te re-integreren.

Taken en verantwoordelijkheden

Een arbeidsdeskundige onderzoekt de mogelijkheden van werk met een arbeidsdeskundig onderzoek. Hierin toetsen we bijvoorbeeld de mogelijkheden om in dezelfde functie, indien nodig of mogelijk met aanpassingen, te re-integreren. Maar we verkennen ook andere functies, binnen of buiten de huidige organisatie. Het doel van een arbeidsdeskundige is om langdurig uitval te voorkomen en te zorgen voor een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

Ingrijpend en pijnlijk

Langdurig ziek zijn is ingrijpend. Soms moet je pijnlijke keuzes maken, bijvoorbeeld als je de optie van een andere functie en/of werkgever moet overwegen. Daarnaast kunnen de regelgeving en plichten bij langdurig ziek overweldigend zijn. Wij helpen zaken op een rij te zetten en bieden langdurige ondersteuning aan tijdens jouw verzuimperiode. Zo hebben werkgever en werknemer een vast aanspreekpunt. We staan voor je klaar om ingewikkelde re-integratietrajecten te ondersteunen. Ook helpen we je met de opbouw van jouw re-integratiedossier en kijken we samen naar welke eisen de UWV en wetgeving voor dit dossier stellen.

Duurzame inzetbaarheid

Als arbeidsdeskundigen kijken we ook naar de toekomst. We gaan uit van wat op de lange termijn voor jou en je werkgever het beste is. Ons streven is dat je duurzaam inzetbaar bent voor werk. We willen dat je op je plek bent als je weer gaat werken. Zo verklein je de kans dat je weer ziek wordt. Tijdens het re-integreren denken we met je mee over de toekomst. Dit doen we bijvoorbeeld door je te helpen bij het vinden van een werkervaringsplek. Een werkervaringsplek toetst of het werk bij je past en of het aansluit bij je mogelijkheden. Uiteindelijk is het doel van een werkervaringsplek leidt tot een duurzame werkplek.