‘Loopbaan APK’ door onze Coaches duurzame inzetbaarheid

Loopbaan APK

Ken je dat? Dat je werk je helemaal in beslag neemt, waardoor je soms de tijd vergeet? Als het lekker gaat op je werk geeft dat ook een stuk zelfvertrouwen. Je functioneert lekker en je zit in een goede flow. Sta je als werkgever altijd voldoende stil bij wat dit betekent voor je medewerkers?

In de huidige maatschappij worden er steeds meer dingen van ons gevraagd. Hierdoor komt het ook vaker voor dat er na een tijd lekker aan het werk geweest te zijn toch iets gaat knagen. En dan komt er een bewustwordingsmoment: is dit nou wat ik wil? Zaken rondom werk en privé kunnen veranderen, de verveling kan toeslaan en met dit alles kunnen ook loopbaanwensen veranderen. Om hierin te ondersteunen bieden wij coaching duurzame inzetbaarheid aan, een soort ‘loopbaan APK’.

Alles in deze maatschappij is in beweging, waardoor er niets blijft zoals het was. Kijk bijvoorbeeld naar robotisering, hybride werken en technologische ontwikkelingen, dit zijn elementen die ons leven drastisch laten veranderen. Tel daarbij op veranderende privé situaties en het tot latere leeftijd door moeten werken. Hierdoor krijgen medewerkers andere behoeftes en ontstaan er andere verwachtingen. Dus niet alleen het soort werk, maar ook de loopbaanwensen van je medewerkers veranderen. Waar men vroeger in dienst was van één werkgever, en er gedurende het werkzame leven van de medewerker voor hem werd gezorgd, is dat nu bijna niet meer voor te stellen. Deze verandering is ook wel te verklaren; zelfsturing en wendbaarheid van medewerkers staat meer centraal.

 

VDHC Werkadvies als Coach duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid binnen organisaties zorgt voor een optimale verbinding tussen mens, werk en organisatie. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid van medewerkers en betere resultaten. Wij als VDHC Werkadvies richten ons op duurzame loopbaangesprekken en mobiliteit binnen een organisatie. Wij kunnen helpen om mensen aan het denken te zetten. Hierbij nemen wij een neutrale, niet sturende rol in. Vragen als ‘Waar sta je in je loopbaan?’ en ‘Voel je je gezond in je werk’? komen hierbij aan de orde.

Op deze manier worden medewerkers gestimuleerd en geprikkeld om zich, waar mogelijk, te ontwikkelen en in beweging te blijven. Waarom doen we dit? Het heeft als doel om de medewerkers meer invloed ofwel (eigen) regie te laten krijgen op hun loopbaan. Op deze manier zijn zij wendbaar en kunnen zij zich makkelijk aanpassen aan veranderingen binnen jouw organisatie en op de arbeidsmarkt. Op deze manier creëer je bewustwording bij de medewerkers.

Wat doe jij om je medewerkers duurzaam inzetbaar te houden?

Save the date: klantendag 2023

Op dinsdag 21 november organiseren wij onze eerste klantendag! Een interactief programma, gericht op Duurzame Inzetbaarheid. Het thema van de dag is: De kracht van wendbare en veerkrachtige..