VDHC’s maandelijkse lunchsessie deel 3: Natural Skills psychologie

Natural Skills psychologie

Nu we weer meer samen kunnen komen, vinden wij het fijn om ‘live’ met elkaar in contact te zijn middels een gezellige maandelijkse lunchsessie.

Tijdens de lunchsessies brengen onze medewerkers om de beurt een thema of bijvoorbeeld een vraag in, wat te maken heeft met ons werkveld. Het uiteindelijke doel hiervan is kwaliteitsbevordering van ons als bedrijf en onze dienstverlening.

 

Natural Skills psychologie

Donderdag 5 mei heeft onze collega Sandra Ruiter tijdens de maandelijkse lunchsessie het team meegenomen in het gedachtegoed van de Natural Skills psychologie. De Natural Skills psychologie gaat over zelfkennis en mentale fitheid. Kort gezegd komt het hierop neer: elk mens verlangt naar (psychologische) vrijheid, geluk en verbinding in het leven. Dit is onze innerlijke natuur. En het verklaart waarom we dingen doen. De psychologie van de Natural Skills gaat over hoe we dingen doen. Deze Natural Skills bezit elk mens, het zijn natuurlijke functies die iedereen heeft. Natural Skills zijn onze wegwijzers zodat je kunt checken of je natuurgetrouw bezig bent, te weten het realiseren van je innerlijke natuur: vrijheid, geluk en verbinding. Centraal in deze psychologie staan waarneming, inzicht en ervaring. Vaak is het zo dat we onze natural skills (nog) niet kennen of nog niet goed genoeg weten hoe ermee om te gaan. Het goede nieuws is: dat kun je trainen. En dat helpt je om de regie over je leven te nemen en een (psychologisch) succesvol en gelukkig leven te leiden.

 

Hoe past dit binnen ons werk?

Zowel in de arbeidsdeskundige onderzoeken als in de 2e spoor begeleiding is het belangrijk om deze natuurlijke functies (verder) te ontwikkelen en in te zetten in het contact met de ander. Op die manier kun je jezelf én de ander ruimte geven in situaties waarin een gesprek even niet loopt of wanneer er sprake is van weerstand.

Al met al een mooie sessie waarin veel met elkaar gedeeld is! Voor een verdere uitwerking van dit thema, klik dan op de volgende link: www.natural-skills.nl

 

Save the date: klantendag 2023

Op dinsdag 21 november organiseren wij onze eerste klantendag! Een interactief programma, gericht op Duurzame Inzetbaarheid. Het thema van de dag is: De kracht van wendbare en veerkrachtige..