Voor werknemers: re-integratie tweede spoor

Re-integratie

Je bent een lange tijd ziek en het is onzeker of je in je eigen functie of in een andere functie bij je werkgever kan terugkeren. In deze situatie kun je samen met je werkgever de mogelijkheden van re-integratie in het tweede spoor verkennen.

Langdurig ziek zijn is ingrijpend en frustrerend. Je wilt graag vooruit kijken en je richten op dat wat je wél kunt. Soms liggen die mogelijkheden bij een andere werkgever, dan spreken we van re-integratie in het tweede spoor. Hier kun je samen met je werkgever naar kijken en VDHC Werkadvies kan je hierbij begeleiden.

Wat kunnen wij voor je doen?

Wij kunnen je op diverse manieren vooruit helpen. Afhankelijk van wat bij jouw situatie past, kunnen we het volgende voor je doen:

 1. Intake

We doen een uitgebreide intake met je waarin we kijken naar de mogelijkheden van re-integratie tweede spoor. Op basis van dit gesprek krijgen jij en je werkgever allebei een intakerapportage met een bijbehorend advies.

 1. Beroepenoriëntatie en vaststellen passende functies

Samen kijken we naar je belastbaarheid – dus wat je aankunt – je competenties en je interesses. Met dit uitgangspunt brengen we passende functies voor je in kaart waarop je kunt solliciteren. Dit noemen we het zoekprofiel. Aan de hand van opdrachten versterk jij je zelfwerkzaamheid. Met dit alles zijn we gemiddeld twee tot drie gesprekken bezig.

 1. Verbeteren van de sollicitatievaardigheden

We gaan samen met jou aan de slag met je cv en met het schrijven van een goede sollicitatiebrief. We bereiden sollicitatiegesprekken met je voor en besteden hierbij ook aandacht aan je LinkedIn-profiel.

 1. Coaching

Re-integratie tweede spoor doe je niet zo maar even. Daarom staan wij je met raad en daad terzijde. We hebben op verschillende manieren contact. Zo hebben we regelmatig een gesprek met je. Dit is bij ons op kantoor, bij jou thuis, bij je werkgever of via beeldbellen. Tijdens dat gesprek kijken we hoe het met je gaat, wat je nodig hebt en geven wij je coaching. Daarnaast zijn we altijd per e-mail en per telefoon bereikbaar.

 1. Sollicitatieactiviteiten / netwerken / searchen

Solliciteren kan best lastig zijn. Daarom houden wij een vinger aan de pols en geven we je feedback in onze coachinggesprekken. We kunnen actief met jou op zoek naar passende vacatures en zoeken naar nieuwe mogelijkheden binnen jouw eigen netwerk en onze netwerken. Zien we een werkgever voor je die weleens geschikt zou kunnen zijn? Dan bespreken we deze optie met jou en maken we samen een plan om de werkgever te benaderen. De vacatures die jij en wij gevonden hebben, bespreken we tijdens onze coachinggesprekken.

 1. Plaatsing ondersteuning / nazorg

Het vinden van werk elders is iets wat zorgvuldig moet gebeuren. Daarom zoeken wij met je mee naar een baan of werkervaringsplek, helpen we je bij de plaatsing en zorgen we er op die manier voor dat er sprake is van een duurzame werkinpassing. Ben je eenmaal aan de slag? We blijven je re-integratie graag volgen als dat nodig is en kijken tot het einde van de wachttijd of alles naar wens verloopt.

Hoe werken we?

VDHC Werkadvies hecht veel waarde aan een zorgvuldige werkwijze. Daarom werken we als volgt:

 • Een geregistreerd arbeidsdeskundige/senior arbeidsconsulent verzorgt de begeleiding.
 • Wij zorgen ervoor dat jij en je werkgever één vast aanspreekpunt hebben binnen ons team.
 • Iedere drie maanden maken we een voortgangsrapportage van het traject. We leggen het rapport eerst aan jou voor ter goedkeuring en bespreken het daarna met je werkgever.
 • We zorgen ervoor dat het re-integratiedossier steeds up-to-date is en voldoet aan de eisen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en die van UWV.
 • Eens per drie tot vier weken is er persoonlijk contact.
 • Daarnaast hebben we mail- en belcontact.
 • We hebben regelmatig contact met je werkgever.
 • Als het nodig is, hebben we overleg met de bedrijfsarts. Uiteraard pas nadat jij hiermee hebt ingestemd.

Heb je nog vragen over re-integratie in het tweede spoor? Neem dan contact met ons op!

Save the date: klantendag 2023

Op dinsdag 21 november organiseren wij onze eerste klantendag! Een interactief programma, gericht op Duurzame Inzetbaarheid. Het thema van de dag is: De kracht van wendbare en veerkrachtige..