Op welke manier kan de adviseur Duurzaam Inzetbaarheid een bijdrage leveren om de gevolgen van verzuim positief te beïnvloeden?

Verzuimproblematiek is een onderwerp, waarover we veel spreken met organisaties. Verzuim betekent voor een organisatie veelal hoge kosten, planningsproblemen, en mogelijk ook imagoproblematiek. De adviseur Duurzaam Inzetbaarheid van VDHC Werkadvies, kan een organisatie ondersteunen bij de verzuimproblematiek. Door de adviseur wordt een aantal thema’s binnen een organisatie belicht, vanuit de bril van Duurzaam Inzetbaarheid. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere bedrijfscultuur, leiderschap, leren en ontwikkelen, gezondheid en vitaliteit, preventie, medezeggenschap en in- en doorstroom. Al deze thema’s kunnen van invloed zijn op het verzuim.

Eerst is het belangrijk uit te leggen wat verzuim is. Verzuim is iets anders dan ziekte, het is verlof omdat er niet gewerkt kan worden. Naast ziekte, kan er ook sprake zijn van werk- en/of privé problemen, die leiden tot verzuim. Als werkgever heb je dus invloed op factoren die tot verzuim leiden. Uit cijfers van het Ministerie van Volksgezondheid blijkt dat 25% van ziekteverzuim aantoonbaar werk gerelateerd is. Het kan te maken hebben met ervaren werkdruk, taakbelasting, ontevredenheid van medewerkers, disbalans privé-werk, gebrekkig management, leeftijdsopbouw, maar ook andere oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen.

Als er sprake is van verzuimproblematiek, start de adviseur Duurzaam Inzetbaarheid met het analyseren van de verzuimcijfers. De adviseur zal eerst onderzoeken of er sprake is van langdurig verzuim en/of frequent verzuim, welke factoren het verzuim veroorzaken, maar ook bijvoorbeeld onderzoeken hoe het verzuimbeleid van de organisatie is vormgegeven. Daarvoor zet de adviseur verschillende middelen in, zoals interviews, cijferonderzoek, analyse instrumenten, vragenlijsten, etc. De uitkomsten hiervan zullen worden verzameld, vergeleken en geanalyseerd, waarna er voorlopige conclusies getrokken kunnen worden.

Door deze conclusies verder uit te diepen en te bespreken, is het mogelijk voor de adviseur Duurzaam Inzetbaarheid om een advies te formuleren passend bij de organisatie. Want als er kennis is over de oorzaken van het verzuim, kan een maatwerk aanpak worden gekozen om de gevolgen ervan te verminderen. De advisering kan zich richten op vergroten van de vitaliteit, wendbaarheid en ontwikkeling van medewerkers, op het verzuimbeleid en de afspraken met de ARBO dienst, maar ook op andere bedrijfsmatige aspecten zoals leiderschap, bedrijfscultuur, vergroten betrokkenheid van medewerkers, etc. Uiteraard afhankelijk van de uitkomsten uit de analysefase en de keuze voor korte en lange termijn oplossingen.

Bereikbaarheid zomervakantie 2024

Ook voor onze medewerkers is de vakantieperiode aangebroken. Wij zorgen ervoor dat wij gewoon bereikbaar blijven in de vakantieperiode voor al jullie vragen. Wij hopen op jullie begrip..