Wij zijn er voor u, ook nu!

De Rijksoverheid en het RIVM hebben op dinsdag 21 april de meest recente maatregelen bekendgemaakt omtrent het coronavirus. Wij als VDHC Werkadvies hebben ook maatregelen genomen die van belang zijn voor onze dienstverlening. Wij blijven onze dienstverlening aanbieden in de vorm die je van ons gewend bent, zolang dit verantwoord en realistisch is.
Afspraken in het kader van onze re-integratiebegeleiding en arbeidsdeskundige onderzoeken genieten de voorkeur om telefonisch en/of per mail plaats te vinden.

Let in deze tijden goed op jezelf, op elkaar en op je naasten.

Save the date: klantendag 2023

Op dinsdag 21 november organiseren wij onze eerste klantendag! Een interactief programma, gericht op Duurzame Inzetbaarheid. Het thema van de dag is: De kracht van wendbare en veerkrachtige..